Everest Polska

Everest Polska od ponad 15-tu lat odpowiada za dystrybucję i serwis sprzętu Everest VIT w Polsce. To Jedyna firma w Polsce będąca przedstawicielem tej marki w zakresie sprzedaży, serwisu, doradztwa i szkoleń dla naszych wspólnych Partnerów z branży NDT.
Firma Everest VIT jest światowym liderem w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży sprzętu do Zdalnych Badań Wizualnych. Innowacyjne produkty Everest VIT umożliwiają inspekcję systemów, maszyn, urządzeń oraz infrastruktury przedsiębiorstw w najbezpieczniejszy, najszybszy i najefektywniejszy ekonomicznie sposób.
Nasze narzędzia, to gwarancja skutecznego prowadzenia badań wszędzie tam gdzie bezpieczeństwo, dokładność i precyzja są podstawowym wymogiem tak jak w lotnictwie, energetyce, produkcji, przetwórstwie czy działaniach zapewniających bezpieczeństwo publiczne.

Firma Everest VIT

Firma Everest VIT (wydzielona z Welch Allyn - firmy ze 100 letnią tradycją) od początku, dedykowana była na rynek przemysłowy. Początkowo jako firma serwisowa, a następnie również producent sprzętu RVI dla przemysłu. Pierwszy na świecie przemysłowy wideoboroskop to konstrukcja Everest VIT z 1984 roku. Rozwiązania zastosowane w tym systemie na długie lata ustanowiły standardy i trendy obowiązujące w tej dziedzinie. Kolejne lata to ulepszenia i ciągły rozwój oferty dla przemysłu w zakresie badań wizualnych.
Proces ten trwa do dzisiaj. Firma Everest VIT w 2006 roku, przejęta przez GE, uzyskała nowe możliwości finansowe, co znalazło swoje odzwierciedlenie w innowacyjnych rozwiązaniach nowych serii produktów: XLG3, XLGo i XLVu oraz najnowszy Mentor Visual iQ.
GE obecnie pod marką Waygate Technologies, kontynuując najlepsze tradycje Everest VIT jest jedyną firmą tak intensywnie rozwijającą technologię Zdalnych Badań Wizualnych. Jako pierwsi (i nadal jedyni) na świecie wprowadzili metodę Pomiaru Fazowego 3D, a ostatnio pomiaru StereoProbe® 3D, to narzędzie przenoszące RVI w XXI wiek, a jego wersja oferowana na platformie Mentor Visual iQ to najpotężniejsze narzędzie badawcze na rynku Zdalnych Badań Wizualnych.
Ostanie 2 lata to kolejne innowacyjne rozwiązania sięgające po sztuczną inteligencję i zaawansowaną analizę obrazu: automatyczne wykrywanie defektów, rozszerzenie pomiaru o możliwość sklejania zdjęć pomiarowych, automatyzacja procesu opisywania i generowania raportów z badań (MDI - Menu Directed Inspection) oraz wiele innych.