Everest Polska od ponad 15-tu lat odpowiada za dystrybucję i serwis sprzętu Everest VIT w Polsce oraz krajach nadbałtyckich. Jesteśmy jedynym przedstawicielem tej marki na naszym rynku w zakresie sprzedaży, serwisu, doradztwa i szkoleń dla naszych wspólnych Partnerów z branży NDT.

Firma Everest VIT jest światowym liderem w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży sprzętu do Zdalnych Badań Wizualnych*. Innowacyjne produkty Everest VIT umożliwiają inspekcję systemów, maszyn, urządzeń oraz infrastruktury przedsiębiorstw w najbezpieczniejszy, najszybszy i najefektywniejszy ekonomicznie sposób.
Nasze narzędzia są niezbędne do prowadzenia badań wszędzie tam gdzie bezpieczeństwo, dokładność i precyzja są podstawowym wymogiem tak jak w lotnictwie, energetyce, produkcji, przetwórstwie czy działaniach zapewniających bezpieczeństwo publiczne.

* Badania wizualne


 

Historia Everest VIT

VideoProbe – WideoBorosko ma już prawie 40 lat

 


 

Firma Everest VIT (wydzielona z Welch Allyn - firmy ze 100 letnią tradycją) od początku, dedykowana była na rynek przemysłowy. Początkowo jako firma serwisowa, a następnie również producent sprzętu RVI dla przemysłu. 1-szy na rynku przemysłowy wideoboroskop to konstrukcja Everest VIT z 1984 roku.  Rozwiązania zastosowane w tym systemie na długie lata ustanowiły standardy i trendy obowiązujące w tej dziedzinie. Kolejne lata to ulepszenia i ciągły rozwój oferty dla przemysłu w zakresie badań wizualnych.

Proces ten trwa do dzisiaj. Firma Everest VIT w 2006 roku, przejęta przez GE, uzyskała nowe możliwości finansowe, co znalazło swoje odzwierciedlenie w innowacyjnych rozwiązaniach nowych serii produktów: XLG3, XLGo i XLVu oraz najnowszy Mentor Visual iQ.

GE IT kontynuując najlepsze tradycje Everest VIT jest obecnie jedyną firmą tak intensywnie rozwijającą technologię Zdalnych Badań Wizualnych*. Wprowadzona kilka lat temu metoda Pomiaru Fazowego 3D, a ostatnio pomiaru StereoProbe® 3D, to narzędzie przenoszące RVI w XXI wiek, a jego wersja oferowana na platformie Mentor Visual iQ to najpotężniejsze narzędzie badawcze na rynku Zdalnych Badań Wizualnych.


GE w US Air Force

 

GEIT-Awarded-USAF-Contract