wideoendoskop

 •  

  Mentor Visual iQ+ VideoProbe™ folder, wersja polska
  Mentor Visual iQ+ VideoProbe™ folder, wersja angielska
  Mentor Visual iQ UV VideoProbe, wersja angielska (0,6 Mb)
  BHCS32131 MViQ Borescope Adapter Spec Sheet_R1, wersja angielska
  Mentor Visual iQ™ VideoProbe™ Instrukcja pomiarów Real3D wersja polska (1,7 Mb)
  Blade Counter, Specyfikacja techniczna, wersja angielska
  Aiir Lite – Combustor, Specyfikacja techniczna, wersja angielska
  Aiir Lite – Rotate, Specyfikacja techniczna, wersja angielska
  LM2500 assist-S, Specyfikacja techniczna, wersja angielska
   Mentor Visual iQ Everest Wa
  Wind Turbine Remote Visual Inspection Solutions, wersja angielska (1,7 Mb)
  VideoProbe accessories guide
  VideoProbes for Remote Visual Inspection (0,9 Mb)
  Retrieval tools, wersja angielska (0,3 Mb)
  Real3D™ Measurement Handbook, wersja angielska (2,1 Mb)
 • mentorplus

  Mentor, którego znasz.

  Plus dużo więcej.

 • System Operacyjny: Wbudowany, wielozadaniowy system operacyjny z interaktywną pomocą systemową
  Interfejs użytkownika: Ekranowy system menu z nawigacją przy pomocy klawiszy systemowych, joysticka i ekranu dotykowego z pełną obsługą gestów ekranowych. UWAGA: Również zdalne sterowanie i podgląd na ekranie iPada, iPhona (Mac z procesorem M1) lub urządzeń Android - wszystkie funkcje sterowania dublowane na zewnętrznym urządzeniu połączonym przewodem lub przez Wi-Fi (w tym wewnętrzny hot-spot)
  Menadżer plików: Wbudowany menadżer plików i folderów, umożliwia: kopiowanie, wycinanie, tworzenie, usuwanie, zmianę nazwy, filtrowanie i porządkowanie plików i folderów w pamięci wewnętrznej i na nośnikach USB oraz podłączonych urządzeniach typu iPad. Udostępnianie (przesyłanie) do podłączonych lokalnie urządzeń mobilnych jest obsługiwane przez bezpłatną aplikację Inspection Works Connect Local na iOS i Androida. Udostępnianie (przesyłanie) w czasie rzeczywistym do chmury przez Wi-Fi.
  Dane audio: format zgodny z PC ACC (pliki .M4A) wbudowane mikrofon i głośnik ze stopniem ochrony IP65
  Zarządzanie obrazem: Obracanie obrazu, wyświetlanego na żywo, o dowolny kąt z zachowaniem odpowiedniej orientacji sterowania względem wyświetlanego obrazu, lustrzane odbicie w poziomie, funkcja Inverse+,  funkcja HDR*,  ANR* - adaptacyjna redukcja szumów, programowa korekta dystorsji*, Γ-korekcja*, jasność, nasycenie kolorów, długa ekspozycja, pojedynczy widok, ciągły zoom cyfrowy 5x, zapisywanie i odczytywanie obrazów. Obracanie obrazu na żywo, na ekranie rękojeści. o dowolny kąt - obsługa  przez gesty ekranowe (obracanie 2 palcami) 
  Zoom cyfrowy: ciągły 5x - obsługa również przez gesty ekranowe (rozsuwanie palców) 
  Format zdjęć: bitmapa (.BMP), JPEG (.JPG) z rejestracją numeru seryjnego urządzenia i możliwością zapisu lokalizacji GPS (po podłączeniu urządzenia typu iPhone lub iPad), rozdz. 1280 x 960 (sondy HD), 1024 x 768 lub 752 x 576 pikseli
  Format wideo: MPEG4 AVC/H.264 (pliki .MP4), rozdz. 1024 x 768 pikseli
  Adnotacje tekstowe: Wbudowany pełnoekranowy generator znaków
  Adnotacje graficzne: Strzałki umieszczane przez użytkownika, możliwość umieszczenia nakładki graficznej* (wcześniej wykonanego zdjęcia)
  Artykulacja sondy: W pełni elektroniczne sterowanie końcówką sondy. Definiowane przez użytkownika dwa tryby sterowania: swobodny i Precyzyjny z aktywną kontrolą położenia (steer&stay) oraz funkcją automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej. Sterowanie z zachowaniem odpowiedniej orientacji sterowania względem wyświetlanego obrazu.  UWAGA: Zdalne sterowanie z iPada, iPhona - wszystkie funkcje sterowania dublowane na zewnętrznym urządzeniu połączonym przewodem lub przez Wi-Fi
  Aktualizacja oprogramowania:  Funkcja automatycznej aktualizacji on-line z poziomu systemu. Możliwa aktualizacja z pamięci USB
  Języki systemowe: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, japoński, koreański, portugalski, chiński, polski, węgierski, fiński, szwedzki
  Dodatkowe funkcje: Oprogramowanie MDI oferujące pomoc w planowaniu inspekcji oraz zarządzaniu obrazami i generowaniu raportów zgodnych z formatami MS Word® i PDF. Umożliwia przypisanie materiałów referencyjnych: instrukcji, zdjęć, wytycznych do każdego punktu - węzła kontrolnego, które operator może wyświetlić na urządzeniu w trakcie badania oraz wysyłanie do chmury danych zgodnie ze schematem badania
  Automatyczny Pomiar - powtarzanie ostatnio wykonanego pomiaru. Funkcja ciągłej rejestracji wideo*. UWAGA: Niektóre funkcje dodatkowe są dostępne w zależności od wersji systemu.
  Wykrywanie defektów i nieciągłości w oparciu o modele AI na zdjęciach oraz obrazie na żywo.
  Polecenia głosowe: Sterowanie głosowe wykorzystuje dowolne dostępne wejście audio (mikrofon wewnętrzny, dźwięk USB lub Bluetooth). Całe przetwarzanie dźwięku odbywa się lokalnie na boroskopie, a nagrania audio nigdy nie są przechowywane ani przesyłane (za wyjątkiem nagrywanie wideo lub komentarzy dźwiękowych do zdjęcia).
  Komunikacja:  Wi-Fi z funkcją hotspot umożliwiająca podłączenie do urządzenia w sytuacji braku sieci zewnętrznej, możliwość udostępniania i mapowania dysków sieciowych w sieci lokalnej, możliwość zestawienia sesji zdalnej przez internet, lokalne połączenie z telefonem i tabletem z funkcją zdalnego sterowania oraz przesyłu plików i obrazu na żywo.
  InspectionWorks: to bezpieczne rozwiązanie do zarządzania danymi z inspekcji w chmurze.
  Struktura danych i metadanych ułatwia wyszukiwanie, przeglądanie, analizowanie i raportowanie, umożliwia współpracę i udostępnianie danych  innym użytkownikom lub programom w czasie rzeczywistym bezpośrednio z boroskopu.
  Inspection Manager: Program umożliwiający ponowny pomiar na komputerze zdjęć zapisanych w trybie pomiarowym.
  Analiza obrazu na żywo - Blade Counter*: Oprogramowanie rozpoznające i liczące łopatki w trakcie boroskopii. Liczy i numeruje łopatki w obu kierunkach, rosnąco i malejąco, w trakcie ich obracania, z uwzględnieniem całkowitej liczby łopatek na danym stopniu.

  * dostępne w wybranych wersjach lub jako opcja dodatkowo płatna